รีวิวเลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya รุ่น LifeStyle Balansis แว่นเดียวจบไม่ต้องใส่ๆถอดๆแว่น

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya

เมื่ออายุเริ่มเข้าสู่วัยกลางคน จากที่มีปัญหาสายตาแค่ในระยะไกลเพียงอย่างเดียว กลับกลายเป็นระยะใกล้เริ่มมองมัว อ่านหนังสือไม่คมชัด รู้สึกต้องพยายามเพ่งหรือจำเป็นต้องถอดแว่นเมื่อมองใกล้ถึงจะคมชัด ทำให้ต้องใส่ ๆ ถอด ๆ แว่น สร้างความรำคาญในการดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้หมออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณวรพจน์ให้สำหรับคนที่มีปัญหามองไกลไม่ชัดมีค่าสายตาสั้น เมื่อมีค่าสายตายาวตามอายุเพิ่มเข้ามา มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรไปอ่านกันค่ะ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ

อาการสายตายาวตามวัย

คนเราเมื่ออายุเริ่มก้าวเข้าใกล้เลข 4 แล้วจะมีอาการที่เรียกว่า สายตายาวตามวัยซึ่งเกิดจากภาวะกำลังการเพ่งของดวงตาลดลงจากความเสื่อมที่มาตามวัยของร่างกาย เช่นแต่ก่อนก็รู้สึกว่ามองไกลชัดดีนะไม่มีปัญหาอะไร แต่ปัจจุบันเริ่มรู้สึกว่าไม่ชัดเหมือนแต่ก่อน

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya

ซึ่งคนที่มีภาวะนี้บางท่านอาจใช้แค่แว่นสายตาอ่านหนังสือแบบถอดๆใส่ๆ ไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเลนส์มีความก้าวหน้ามากขึ้นจึงมีเลนส์ที่เรียกว่า โปรเกรสซีฟเลนส์ ที่สามารถมองได้ทุกระยะ ทั้ง ไกล กลาง ใกล้ อยู่ในแว่นสายตาอันเดียวไม่ต้องถอดๆใส่ๆ หรือสลับแว่นไปมาค่ะ

Lifestyle

คุณวรพจน์ อายุ 46 ปี ทำงานบริษัท ลักษณะการใช้สายตาในการทำงานคือ มีการใช้คอมพิวเตอร์ IPAD โทรศัพท์มือถือ และมีการเดินดูงานนอก Office ค่อนข้างเยอะ นอกเหนือเวลางานยังมีการใช้สายตาในการขับรถ ดูทีวี และอ่านหนังสืออีกด้วย

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya

ปัญหาสายตาที่ตรวจพบในปัจจุบัน

คุณวรพจน์ปัจจุบันใช้แว่นเลนส์ชั้นเดียวในการมองระยะไกล เนื่องจากมีค่าสายตาสั้น ปัจจุบันเริ่มมีปัญหาการใช้สายตาในระยะใกล้ตอนทำงาน เช่นตอนมองคอมพิวเตอร์ ดูโทรศัพท์ อ่านหนังสือไม่ชัด จำเป็นต้องถอดแว่นเมื่อเปลี่ยนระยะมามองที่ใกล้ๆ

และแว่นคู่เดิมของคุณวรพจน์ที่ใช้มองในระยะไกลนั้นเริ่มมัว ไม่คมชัดแล้ว จึงได้หาข้อมูลและตัดสินใจเข้ามาปรึกษาและทดลองเลนส์กับที่ MATTAYA CLINIC & BE MY GLASSES

ค่าสายตา

แว่นปัจจุบันที่เป็นเลนส์ชั้นเดียว ค่าสายตาคือ

ข้างขวา  : -1.50

ข้างซ้าย : -1.50

โดยค่าสายตาล่าสุดที่หมอวัดได้คือ

ข้างขวา  : -1.75

ข้างซ้าย : -1.75

ค่า Add : +1.50

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากที่หมอซักประวัติเรียบร้อยแล้ว หมอได้ทำการตรวจวัดสายตาคุณวรพจน์แบบละเอียด โดยใช้เครื่อง Auto-refractor และ Phoropter ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่ให้ความแม่นยำสูงสุด

หลังจากตรวจวัดสายตาเรียบร้อยพบว่า คุณวรพจน์มีสายตาสั้นพอสมควรที่มองระยะไกลและที่มองระยะใกล้ก็เริ่มมีสายตายาวตามวัยเข้ามา เมื่อแก้ไขแล้วรู้สึกชัดเจนขึ้นว่าค่อนข้างสบายตา ซึ่งค่าสายตาที่ระยะใกล้และระยะไกลของคุณวรพจน์นั้น เมื่อรวมกันแล้วมีค่าใกล้เคียงตาเปล่า นั่นจึงเป็นสาเหตุให้เมื่อถอดแว่นออกแล้วมองในระยะใกล้ด้วยตาเปล่าจึงชัดกว่าใส่แว่น

ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ว่าไม่อยากจะถอด ๆ ใส่ ๆ แว่นเมื่อเปลี่ยนระยะการมองของคุณวรพจน์มีด้วยกัน 2 วิธีด้วยกันคือ

วิธีที่ 1 ใส่เลนส์สองชั้น หรือ Bifocal Lens

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya

เลนส์สองชั้นเป็นเลนส์ที่มองได้ทั้งระยะไกล และระยะใกล้ มีรอยต่อเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวบริเวณด้านล่างของตัวเลนส์ไว้ใช้สำหรับมองระยะใกล้ เป็นที่นิยมใช้กันมากในสมัยก่อน

ข้อเสียคือมองได้แค่ระยะไกล 6 เมตรขึ้นไป และระยะใกล้ เช่น ระยะอ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ไม่สามารถใช้มองระยะกลางที่เป็นระยะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ และมีรอยต่อบนตัวเลนส์ไม่สวยงาม

วิธีที่ 2 ใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ

เป็นเลนส์ไร้รอยต่อที่สามารถมองได้ทั้งระยะไกล ระยะกลาง และระยะใกล้ กล่าวคือ สามารถมองได้คมชัดครบจบทุกระยะในเลนส์เดียว แต่เลนส์โปรเกรสซีฟก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันคือ มีภาพบิดเบือนที่บริเวณด้านข้างของตัวเลนส์

โดยโครงสร้างของตัวเลนส์โปรเกรสซีฟจะเป็นรูปนาฬิกาทราย พื้นที่สำหรับมองไกลจะกว้างที่สุด รองลงมาจะเป็นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ และพื้นที่ที่แคบที่สุดของเลนส์โปรเกรสซีฟจะเป็นพื้นที่สำหรับระยะกลาง เช่นระยะมองจอคอมพิวเตอร์ดั้งนั้นผู้สวมใส่จึงจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมในการใช้สายตาให้เข้ากับตัวเลนส์

หลังจากหมอได้แนะนำทั้ง 2 วิธี ให้คุณลูกค้าตัดสินใจ
คุณวรพจน์ได้ตัดสินใจตัดเลนส์โปรเกรสซีฟที่สามารถมองเห็นชัดครบทุกระยะการใช้งาน จบครบในแว่นเดียวครับ

ทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya รุ่น LifeStyle Balansis

หลังจากหมอตรวจวัดสายตาอย่างละเอียด หมอได้ให้คุณลูกค้าทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พบว่าเลนส์โปรเกรสซีฟนั้นมีทั้งแบรนด์ที่รู้สึกปรับตัวได้ง่าย สามารถหามุมมองในแต่ละระยะได้ง่าย และทั้งแบรนด์ที่รู้สึกว่าหาระยะชัดได้ยาก ปรับตัวได้ค่อนข้างยาก มีความวูบวาบเยอะ

เลนส์แว่นตา Hoya

เมื่อทดลองแล้วพบว่าแบรนด์ที่คุณวรพจน์ปรับตัวได้ง่ายที่สุด สบายตาและมีความวูบวาบน้อยที่สุด คือแบรนด์ Hoya และเมื่อได้แบรนด์แล้วคุณหมอก็ได้ให้เริ่มทดลองรุ่น เพื่อดูว่าแต่ละรุ่นคุณวรพจน์รู้สึกว่ารุ่นไหนที่ปรับตัวได้ง่าย หาพื้นที่ในการมองระยะกลางและระยะใกล้ได้ง่าย ไม่รู้สึกฝืนปรับตัวและพยายามจนเกินไป พบว่าเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya รุ่น LifeStyle Balansis

เมื่อได้พิจารณาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันและชี้แจงในเรื่องการใช้งานอย่างละเอียดแล้วพบว่า คุณวรพจน์นั้นเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเลนส์โปรเกรสซีฟได้ค่อนข้างไว จึงไม่ค่อยมีปัญหาในการปรับตัว

กรอบแว่น

การเลือกกรอบแว่นนั้นค่อนข้างสำคัญ หมอแนะนำว่าหากเป็นไปได้ในการเลือกแว่นไม่ว่าจะเป็นเลนส์แบบไหนก็ตามแนะนำให้มีแป้นจมูก เพื่อให้คุณหมอหรือช่างแว่นสามารถช่วยปรับแต่งได้หากมีอาการใช้แล้วไม่สบายตาเช่นหาระยะโฟกัสไม่เจอ หรือ ระยะการอ่านหนังสือหรือระยะกลางมากวนตาในเวลาเดินหรือการใช้สายตาที่มองไกล

โดยคุณวรพจน์ได้เลือกกรอบแว่นยี่ห้อ IC-BERLIN ที่เป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมัน มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ทำจากวัสดุสแตนเลสเกรดเครื่องมือแพทย์ ไม่ก่อเกิดอาการแพ้ กรอบมีลักษณะเป็นเส้นบาง มีความยืดหยุ่นสูง และไม่มีน็อต ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวแว่น เช่น หล่น หรือ เผลอนั่งทับ ตัวขาของแว่นจะเด้งตัวเองออกจากกรอบ และสามารถต่อกลับเข้าไปได้เหมือนเดิม

สรุป

หลังจากหมอได้แนะนำให้คุณวรพจน์ให้รู้จักกับเลนส์โปรเกรสซีฟ คุณวรพจน์รู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมาก เพราะสามารถแก้ปัญหาการมองเห็นได้ทั้งในระยะไกลและระยะใกล้ และแก้ไขปัญหาที่ต้องใส่ ๆ ถอด ๆ แว่นอยู่ตลอด เพราะแว่นตาโปรเกรสซีฟนั้น เป็นแว่นคู่เดียวจบคมชัดทุกระยะการมอง

มัทยาคลินิก

MATTAYA CLINIC & BE MY GLASSES ขอขอบคุณ คุณวรพจน์ ที่ไว้วางใจให้ทางเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสายตาของคุณลูกค้าค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายบน Social Media

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ ที่มีอยู่บน Social Media เพื่อให้ผมสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความเหมาะสม และความสนใจของคุณได้ครับ หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้นี้ ผมจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหา และโฆษณาได้ตรงตามความสนใจไปให้กับคุณบน Social Media ช่องทางต่างๆได้

บันทึก