ภูมิแพ้ขึ้นตา โรคตาเรื้อรังที่อาจทำให้ตาบอด หากไม่รักษาให้ถูกวิธี

ภูมิแพ้ขึ้นตา


ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือ ในคนที่มีอาการภูมิแพ้เป็นประจำ นอกจากเกิดอาการจามแล้ว ยังมีผู้ป่วยหลายท่านที่มีอาการตาบวม ตาแดง ซึ่งเราเรียกว่า โรคภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis)

โดยโรคนี้นอกจะสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ป่วยแล้ว ยังมีอันตรายถึงขั้นตาบอด หากปล่อยเอาไว้ไม่ได้รักษาอย่างถูกวิธี โรคนี้มีวิธีการรักาษาอย่างไร ไปทำความรู้จักกันค่ะ

ภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis) คืออะไร?

ภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis) คือ การอักเสบของเยื่อบุตา เป็นโรคทางดวงตาที่พบได้บ่อยในเขตชุมชน หรือ เมืองที่มีคนอาศัยหนาแน่น 

ภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis) คืออะไร?

ภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis) คือ การอักเสบของเยื่อบุตา เป็นโรคทางดวงตาที่พบได้บ่อยในเขตชุมชน หรือ เมืองที่มีคนอาศัยหนาแน่น 

ภูมิแพ้ขึ้นตา

โดยในปัจจุบันค้นพบว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่เริ่มป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นโรคที่ไม่อันตราย เป็นแล้วเดี๋ยวก็หาย แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้อาการแย่ลงจนถึงขั้นตาบอดได้

สาเหตุการเกิด ภูมิแพ้ขึ้นตา

ภูมิแพ้ขึ้นตา มีหลายสาเหตุ โดยส่วนมากมักเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 

ภูมิแพ้ขึ้นตา

แพ้สารต่างๆ เช่น ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และอื่นๆ

แพ้อากาศ ซึ่งการแพ้อากาศมักเกิดขึ้นซ้ำๆ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันของแต่ละเดือน

แพ้อาหารบางประเภท เช่น แพ้เนื้อสัตว์ ไข่ อาหารทะเล ถั่วและธัญพืช

แพ้คอนแทคเลนส์ ซึ่งคอนแทคเลนส์อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้กับคนบางคนได้ 

อาการของโรค

อาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นตา สามารถแบ่งผู้ป่วยได้สองประเภท 

กลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง

ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการเยื่อบุตาอักเสบ (ตาเริ่มแดง) มีอาการคัน เคืองตา แสบตา น้ำตาไหล แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นมีผลกระทบต่อกระจกตา ซึ่งมักเกิดจาก การแพ้ เกสรดอกไม้ ไรฝุ่น แพ้อากาศ หรือแพ้คอนแทคเลนส์

กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการแพ้รุนแรง

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ นอกจากจะมีอาการ คัน ระคายเคืองตาแล้ว จะมีอาการกระจกตาอักเสบร่วมด้วย ทำให้มีอาการเจ็บที่บริเวณดวงตา เปลือกตาบวม ทำการรักษาได้ยาก และอาจมีความผิดปกติทางด้านการมองเห็นหรืออาจตาบอดในที่สุด

วิธีรักษา

  • จักษุแพทย์จะวินิจฉัยหาสาเหตุการเกิดอาการแพ้ของผู้ป่วย เพื่อเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้อง

  • หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เพื่อควบคุมอาการไม่ให้หนักไปกว่าเดิม

  • ทางจักษุแพทย์จะให้ยาหยอดตา เพื่อยับยั้ง ป้องกันโรคแทรกซ้อน และลดอาการอักเสบ

  • ในผู้ป่วยบางรายที่แพ้สภาพอากาศ แพทย์อาจให้ยาป้องกันภูมิแพ้เพื่อบรรเทาอาการ 

โรคภูมิแพ้ตา

สรุป

โรคภูมิแพ้ขึ้นตา มีหลายสาเหตุในการเกิด เช่น การแพ้ไรฝุ่น แพ้ขนสัตว์ เกสรดอกไม้ แพ้อาหารและอื่นๆอีกมากมาย หากผู้ป่วยที่มีอาการ คันตา แสบตา น้ำตาไหล

หมอขอแนะนำให้ทุกท่านคอยสังเกตอาการ และพยายามหาสาเหตุการแพ้ในเบื้องต้นและอยู่ห่างจากปัจจัยนั้นๆก่อน หากอาการแย่ลงควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อทำการรักษาค่ะ