Nikon SeeMax Infinite เลนส์ที่แก้ปัญหาอาการพื้นลอยและภาพบิดเบี้ยว

เลนส์แว่นตา Nikon

คุณลูกค้าเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างมั้ยคะ?  ใส่แว่นสายตาสั้นแล้วพื้นยก พื้นลอย ประตูโค้ง ภาพบิดเบี้ยวไปหมด บางท่านมีอาการคล้ายจะคลื่นไส้อาเจียน ปวดศรีษะ หลายคนถึงขั้นไม่สามารถใส่แว่นที่ตัดมาได้อีกเลย วันนี้หมอขอแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่านรู้จักกับเลนส์ Nikon SeeMax Infinite เลนส์ที่สามารถแก้ปัญหาภาพบิดเบี้ยวได้ค่ะ

สาเหตุของอาการพื้นลอย ภาพบิดเบี้ยว

อาการเหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น

1. ยังไม่คุ้นชินกับแว่นใหม่ 

เมื่อได้รับแว่นตาคู่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นค่าสายตาเดิมหรือค่าสายตาที่ต่างจากเดิม คนส่วนใหญ่มักจะมีอาการเหล่านี้เป็นปกติค่ะ แต่อาการจะค่อยๆ บรรเทาลง เมื่อลองใส่ประมาณ 1-2 วัน (ส่วนมากจะไม่เกิน 2 อาทิตย์)

2. ค่าสายตาของแว่นไม่ตรงกับค่าสายตาของเราจริงๆ 

หลังจากลองปรับตัวใช้งานแว่นตาคู่ใหม่ไปแล้วประมาณ 2 อาทิตย์อาการเหล่านี้ก็ยังไม่หายอาจจะเป็นได้จาก ผู้ใช้งานบางท่านได้รับการตรวจวัดสายตาโดยร้านที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือสั่งตัดแว่นตาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ได้รับการตรวจวัดสายตา 

3. รูปทรงของแว่นโค้งหรือเท จนเกินไป 

เมื่อตรวจวัดสายตาเสร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะให้ทดลองเลนส์ โดยให้ผู้ใช้งานใส่เดินดูลักษณะของพื้น เสา ขึ้นและลง บันได ว่ามีรู้สึกเป็นธรรมชาติหรือไม่ เห็นภาพบิดเบี้ยวหรือพื้นยกพื้นลอยหรือไม่ 

แต่หลังจากได้รับแว่นตาที่ฝนประกอบเสร็จแล้ว ทดลองใส่แว่นจริงกลับมีอาการเหล่านี้ขึ้นทั้งๆที่ตอนทดลองมีอาการปกติ เราจะดูถึงรูปทรงของกรอบแว่นว่า แว่นตามีลักษณะที่โค้งหรือเท จนเกินไปหรือไม่ ซึ่งมุมมองของภาพเวลามองผ่านเลนส์ที่มีความโค้งมากๆ จะทำให้ภาพด้านข้างบิดเบือนสูง เห็นภาพหลอกตา และมึนศรีษะค่ะ 

4. เกิดความผิดพลาดจากการประกอบแว่นหรือจากการวางจุด Center แว่นกับดวงตาผู้สวมใส่ 

โดยปกติแล้วแว่นตาที่สั่งตัด ทางผู้เชี่ยวชาญจะทำการจุด Center ของแว่นตา โดยหาค่าระยะห่างของตาทั้ง 2 ข้าง แล้วนำค่านั้นจุดลงไปที่แว่นตาเพื่อวางจุดกึ่งกลางของแว่นให้ตรงกับจุดกึ่งกลางดวงตาของผู้สวมใส่ หากขั้นตอนการหาจุด Center หรือช่างฝนประกอบแว่นวางตำแหน่งจุดกึ่งกลางแว่นผิดเพี้ยนไป ก็เป็นสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ค่ะ 

5. เกิดจากสุขภาพตา

ปัญหาเรื่องสุขภาพดวงตา มักจะพบในลูกค้าที่มีความผิดปกติในดวงตา เป็นโรคตาต่างๆ เช่นโรคจอประสาทตาบวม จุดรับภาพบวม เบาหวานขึ้นตา ฯลฯ เป็นต้น หากคุณลูกค้ามีอาการเหล่านี้ทาง จะสามารถทราบได้ตั้งแต่ทำการตรวจวัดสายตาเสร็จสิ้นแล้วทดลองเดินด้วยเลนส์ทดลองค่ะ 

เลนส์แว่นตา nikon

แล้วเราควรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ?

ถ้าหากอาการเกิดจากสาเหตุตามที่กล่าวมาข้างต้น เราจะทำการวินิจฉัยและแก้ไขต้นเหตุเหล่านั้น โดยเรามีอีก1ทางเลือกที่สามารถช่วยให้ผู้สวมใส่แว่น ใส่ได้สบายตา ลดอาการภาพบิดเบือน จากการเลือกใช้เลนส์แว่นตา ที่มีเทคโนโลยี การขัดเลนส์ เข้ามาช่วย

เทคโนโลยีการขัดเลนส์คืออะไร ?

เทคโนโลยีการขัดของเลนส์ที่แตกต่างกัน จะช่วยลดภาพบิดเบือนด้านข้างเลนส์ (Distortion) ให้น้อยลง จะทำให้มุมมองของภาพที่มองออกมา บิดเบี้ยวน้อยลง ภาพเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ลดอาการปวดศรีษะของผู้ใช้งานค่ะ 

เลนส์แว่นตา nikon

รูปแบบเลนส์แว่นสายตาชนิดต่างๆ

โดยเลนส์ตามท้องตลาดทั่วไป มีประมาณ 3 ชนิด ได้แก่

1. เลนส์ชนิด Spheric Lenses

เป็นเลนส์ที่มีความโค้งปกติ โดยเลนส์ชนิดนี้จะมีความโค้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์เท่ากัน มีการผลิตที่ง่าย และราคาถูก แต่หากผู้ใช้งานมีค่าสายตาเยอะๆ จะเห็นภาพบิดเบือน (Distortion) บริเวณขอบเลนส์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2. เลนส์ชนิด Aspheric Lenses

เป็นเลนส์โค้งแบนแบบด้านเดียว จะมีมุมมองภาพที่กว้างขึ้น เลนส์บางมากขึ้น และมีภาพบิดเบือนบริเวณขอบเลนส์น้อยกว่า เลนส์ชนิด Spheric Lenses

 3. เลนส์ชนิด Double Aspheric Lenses

เป็นเลนส์โค้งแบนแบบ 2 ด้าน จะมีมุมมองภาพที่กว้างขึ้น เลนส์บางมากขึ้น และภาพบิดเบือนบริเวณขอบเลนส์น้อยกว่า เลนส์ชนิด Aspheric Lenses

มุมมองภาพของเลนส์ชนิดต่างๆ 

เมื่อเปรียบเทียบมุมมองของภาพ ในเลนส์แต่ละชนิด จะได้ดังรูปนี้ค่ะ 

เลนส์แว่นตา nikon

จะเห็นได้ว่า มุมมองตรงกลางของภาพจะมีลักษณะตรงเป็นปกติ แต่ถ้าหากบริเวณขอบของเลนส์ จะมีการเกิดภาพบิดเบือนขึ้น ทำให้มุมมองภาพด้านข้างบิดเบี้ยว ภาพไม่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดอาการ พื้นยก พื้นลอย ประตูโค้ง บางคนเกิดอาการปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียนได้ค่ะ 

ซึ่งเลนส์สายตาสั้นทั่วๆ ไป ลักษณะของเลนส์จะเป็นเลนส์เว้า มีความคมชัดที่สุดอยู่บริเวณกลางเลนส์ และมีภาพบิดเบือน (Distortion) มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อออกห่างจากตรงกลางของเลนส์ 

เลนส์ Nikon SeeMax Infinite แก้ปัญหาภาพบิดเบี้ยว

จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมาในปัจจุบัน บริษัทเลนส์ Nikon จึงได้ทำการ ผลิตเลนส์ชั้นเดียว หรือ Single lens ที่ดีที่สุด!! ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ เพื่อตัดปัญหาเรื่องภาพบิดเบือนบริเวณขอบเลนส์แว่นตา (Distortion) ให้หมดไปค่ะ 

เลนส์แว่นตา nikon

 โดยเลนส์ชนิดนี้ มีชื่อว่า Nikon SeeMax Infinite

โครงสร้างเลนส์ชนิดนี้ ออกแบบชนิด Dubble Aspheric  360 องศา มีการขัดทั้งหมด 8 แนวแกน มีการผลิตเลนส์ ที่อ้างอิงถึงกรอบที่ลูกค้าเลือกไว้

โดยนำขนาดของกรอบแว่นตาส่งไปที่ทางบริษัท เพื่อทำการผลิตโดยเฉพาะให้ตรงกับขนาดของกรอบแว่นนั้นๆ เมื่อมองผ่านเลนส์จะเห็นภาพคมชัดทุกจุดบนแว่นตา ลดภาพบิดเบือน (Distortion) บริเวณขอบเลนส์ได้สูงที่สุด ในเลนส์ชั้นเดียว (Single lenses) โดยการวัดค่าพารามิเตอร์ ความโค้ง ความเท ความห่าง ของหน้าแว่น เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสบายตา ปรับตัวกับแว่นใหม่ได้อย่างง่ายดาย

และที่พิเศษที่สุดคือ ผู้ใช้สามารถเพิ่มวัดความ Sentitive เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลได้ ผ่าน Ipad และส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับบริษัทเลนส์ Nikon โดยตรง เพื่อผลิตชิ้นเลนส์ที่มีความเหมาะสมกับผู้สวมใส่มากที่สุดค่ะ 

สรุป

ด้วยคุณสมบัติต่างๆของเลนส์ Nikon SeeMax Infinite ที่กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถที่จะตัดปัญหาเรื่องการสวมใส่แว่นแล้วไม่สบายตาที่เกิดจากภาพบิดเบือนบริเวณขอบของเลนส์แว่นตาได้อย่างดี เสริมสร้างความสบายในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้สวมใส่

เลนส์ nikon

MATTAYA CLINIC & BE MY GLASSES แนะนำให้คุณลูกค้าเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน โดยสามารถเข้ามาตรวจวัดสายตากับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเรามีเลนส์ที่รุ่นและทุกยี่ห้อเพื่อให้คุณลูกค้าได้ทดลองก่อนตัดเลนส์ ตามค่าสายตาและลักษณะการใช้งานของคุณลูกค้าค่ะ