ทีมจักษุแพทย์ และ นักทัศนมาตร

มัทยาคลินิก

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จักษุแพทย์ประจำรพ.พญาไท 1 และ มัทยาคลินิก

เนตรนภา นิสัยรัมย์

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ BE MY GLASSES สาขารพ.พญาไท 1
มัทยาคลินิก

ปัญจรส จงอร่ามเรือง

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นักทัศนมาตร ประจำ MATTAYA CLINIC สาขา The crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา
มัทยาคลินิก pantip

นงนภัส สีดา

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ MATTAYA CLINIC สาขา The crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา

พัชรพล ทรวงทรัพย์

 • ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นักทัศนมาตร ประจำ BE MY GLASSES สาขารพ.พญาไท 1