• การรับประกันตัวสินค้า นับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

  • สินค้าจะได้รับการรับประกันกรณีชำรุดอันเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น

  • ผู้ซื้อจะต้องแสดงบิลเงินสดและการ์ดเลนส์เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อพนักงาน

1. การรับประกันค่าสายตา 
– รับประกัน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

2. การรับประกันเลนส์

2.1 รับประกันในกรณีที่เลนส์เกิดความเสียหาย ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น ได้แก่ เลนส์ลอก แตกลายงา เป็นคลื่น
– รับประกัน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า  

2.2 ข้อยกเว้นไม่รับประกัน
– เลนส์ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี หรือ เกิดจากอุบัติเหตุในการสวมใส่ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ทำตก เกิดรอยขนแมว เลนส์แตก เลนส์กะเทาะ เลนส์บิ่น ค่าสายตาเปลี่ยน
– เลนส์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือ โดนสารเคมีกัดกร่อน หรือ เก็บในที่อุณหภูมิสูง

3. การรับประกันกรอบแว่น

3.1 รับประกันในกรณีที่กรอบแว่นเกิดความเสียหาย ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น เช่น กรอบแว่นสีลอกเป็นแผ่น
– รับประกัน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

3.2 ข้อยกเว้นไม่รับประกัน
– กรอบแว่นได้รับความเสียหายจากการใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี หรือ เกิดจากอุบัติเหตุในการสวมใส่ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ทำตก เกิดรอยขนแมว เกิดรอยขีดข่วน กรอบแว่นหัก ชำรุด ชิ้นส่วนหาย
– กรอบแว่นที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือ โดนสารเคมีกัดกร่อน หรือ เก็บในที่อุณหภูมิสูง

4. เงื่อนไขการซ่อม

– ฟรีค่าแรงในการซ่อม 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ยกเว้นค่าอะไหล่)
– แว่นชำรุดที่ส่งเข้ามาซ่อมหลังจากหมดระยะประกันแล้ว ซ่อมตามสภาพ และมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่ซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่
– การซ่อมด้วยวิธีการเชื่อมประสานนั้นสามารถทำได้เฉพาะกรอบแว่นโลหะเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,000 บาทต่อการเชื่อม 1 ตำแหน่ง

5. สิทธิ์ประโยชน์สำหรับลูกค้า

– เปลี่ยนน็อต ดัด และปรับแต่งทรงกรอบแว่นฟรีตลอดอายุการใช้งาน
– ล้างทำความสะอาดกรอบแว่นตลอดอายุการใช้งาน
– เปลี่ยนอะไหล่แป้นจมูกฟรีตลอดอายุการใช้งาน (เฉพาะแป้นจมูกแบบมาตรฐานทั่วไป)