รีวิวตัดเลนส์ Nikon SeeMax Infinite แก้ปัญหาภาพบิดเบือนด้านข้าง

เลนส์เฉพาะทาง Nikon

สำหรับบางคนแว่นคู่เดิมที่ใช้อยู่อาจใส่ไม่สบายตา ใส่แล้วมองไม่คมชัดเหมือนก่อน ซึ่งสาเหตุนอกจากค่าสายตาที่เปลี่ยนไปของผู้ใส่แล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ต้องเปลี่ยนเลนส์เพื่อให้มองได้คมชัดเช่น การวัดค่าพารามิเตอร์ผิดและอื่นๆ ซึ่งวันนี้ Be My Glasses Optic มี Case review ตัดเลนส์ชั้นเดียว (SINGLE LENS) เฉพาะบุคคลยี่ห้อ Nikon รุ่น SeeMax Infinite เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะ

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ

Lifestyle

คุณเพาวิทู อายุ 40 ปี ประกอบอาชีพ รับราชการ กิจกรรมที่ใช้สายตาขับรถ อ่านหนังสือ ทำงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และดูมือถือ

ปัญหาสายตาที่ตรวจพบในปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้คุณเพาวิทู มีแว่นสายตาสั้นที่ใส่ใช้งานเป็นประจำ และมีการใส่คอนเทคเลนส์ สลับกับแว่นสายตาสั้นค่ะ ซึ่งวันนี้ คุณเพาวิทูได้เข้ามาปรึกษาหมอที่มัทยาคลินิก เนื่องจากแว่นสายตาสั้นที่ใส่ใช้งานอยู่เป็นประจำรู้สึกว่า ใส่แล้วใช้งานได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน ใส่แล้วรู้สึกไม่สบายตา จึงอยากให้คุณหมอแก้ไขปัญหานี้ค่ะ

สาเหตุที่ส่งผลให้ใส่แว่นแล้วไม่สบายตา

ก่อนอื่นสาเหตุที่ส่งผลให้แว่นสายตาสั้น (Single Lens) ของคุณลูกค้า สวมใส่แล้วเกิดความไม่สบายตา เกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆ อาทิเช่น

1. เกิดจากค่าสายตาของผู้ใส่ ค่าสายตาของแว่นเริ่มไม่ตรงกับค่าสายตาของผู้ใส่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะมีค่าสายตายาวตามอายุทำให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงจากเดิม

2. เกิดจากค่าพารามิเตอร์ของแว่นไม่ตรง (แว่นผิดรูปทรง แว่นโค้ง/แบนเกินไป หรือ เกิดอุบัติเหตุของแว่น เช่น เผลอนั่งทับแว่น ทำแว่นตกหรือร่วง ถอดแว่นมือเดียว นำแว่นไปคาดบนศรีษะ) จะส่งผลให้เมื่อสวมใส่แว่นตาแล้วดวงตาของผู้ใส่ไม่ตรงกับ Center ของเลนส์ หรืออาจเรียกได้ว่า ศูนย์แว่นไม่ตรง

3. สุขภาพของดวงตา ผู้ใส่อาจมีโรคตา ตาแห้ง การใช้สายตาอยู่หน้าจอมากเกินไป พักผ่อนน้อย หรือเอฟเฟคจากยาบางชนิดที่ทานอยู่ ส่งผลให้เกิดความไม่สบายตาในชีวิตประจำวัน

4. สวมใส่แว่นตาผิดชนิด โดยผู้ใส่ นำแว่นตาสำหรับมองรอยะไกล มาใส่ใช้งานมองระยะใกล้ ทำให้ไม่สบายตามองไม่ชัดเจน

ค่าสายตา

หลังจากตรวจวัดสายตาแล้วพบว่า 
ค่าสายตาแว่นเดิมของคุณเพาวิทู ได้แก่ 

ข้างขวา  : – 4.00 D ข้างซ้าย : – 4.00 D 

ค่าสายตาใหม่ที่วัดได้

ข้างขวา  : – 4.00 Dข้างซ้าย : -4.00 D 

ค่า Add : (ไม่มีค่าสายตายาวตามอายุ)

วิเคราะห์ปัญหาสายตา

หลังจากที่คุณหมอทำการตรวจวัดสายตา เพื่อหาสาเหตุที่ส่งผลให้คุณเพาวิทูเกิดอาการไม่สบายตาเมื่อสวมใส่แว่นสายตาสั้น สรุปแล้ว สาเหตุเกิดจากค่าพารามิเตอร์ของแว่นส่งผลให้เมื่อสวมใส่แว่นแล้วดวงตาไม่ตรงกับ Center ของเลนส์ หรือ Center เลนส์ผิดจากที่ตั้งศูนย์แว่นระหว่างแว่นกับดวงตาของผู้ที่สวมใส่ ทำให้คุณเพาวิทูเจอภาพบิดเบือนบริเวณของเลนส์ค่ะ  

โดยมุมมองภาพของเลนส์จะผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเป็น บางท่านเห็นพื้นไม่เป็นธรรมชาติ เห็นประตู/เสา โค้งผิดปกติ จนบางท่านอาจเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน และอีกหลายๆอาการที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาการเหล่านี้ก่อให้เกิดความสบายตาเมื่อสวมใส่แว่นตาสายตาสั้นค่ะ  

โดยเลนส์ที่คุณเพาวิทู ใช้งานอยู่เดิม เป็นเลนส์สายตาสั้น ทั่วๆ ไป ซึ่งมีอยู่ ประมาณ 3 ชนิด ได้แก่ 

1. เลนส์ชนิด spheric lenses
เป็นเลนส์โค้งปกติ โดยเลนส์ชนิดนี้จะมีความโค้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์เท่ากัน มีการผลิตที่ง่าย และราคาถูก แต่ยิ่งค่าสายตาเยอะๆ จะเห็นภาพบิดเบือน (Distortion) บริเวณขอบเลนส์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2. เลนส์ชนิด Aspheric lenses
เป็นเลนส์โค้งแบนแบบด้านเดียว จะมีมุมมองภาพที่กว้างขึ้น เลนส์บางลง และภาพบิดเบือนบริเวณขอบเลนส์น้อกว่าเลนส์ชนิด Spheric Lenses ที่ค่าสายตาเดียวกัน

3. เลนส์ชนิด Double Aspheric lenses
เป็นเลนส์โค้งแบนแบบ 2 ด้าน จะมีมุมมองภาพที่กว้างขึ้น เลนส์บางลง และภาพบิดเบือนบริเวณขอบเลนส์น้อยกว่า เลนส์ชนิด Aspheric Lenses ที่ค่าสายตาเดียวกัน

หากเราสวมใส่แว่นตาแล้วดวงตาเราตรงกับตรงกลางของเลนส์สายตาสั้น จะทำให้เรามองภาพคมชัดและสบายตาเนื่องจาก ตรงกลางของแว่นตามีค่าสายตาที่ชัดที่สุด เนื่องจากลักษณะของเลนส์สายตาสั้นทั่วๆ ไป จะมีความคมชัดที่สุดอยู่บริเวณกลางเลนส์ และจะมีภาพบิดเบือน (Distortion) มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อออกห่างจากตรงกลางของเลนส์

หากกลางดวงตาเราไม่ตรงกับจุดกลางเลนส์ ดวงตาของเราจะมองไม่ผ่านจุดภาพที่คมชัดที่สุดของเลนส์ เลยส่งผลทำให้เกิดความไม่สบายตาค่ะ

เลนส์เฉพาะทาง  Nikon SeeMax Infinite

จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ณ ปัจจุบัน บริษัทเลนส์ บริษัท Nikon จึงได้ทำการผลิตเลนส์ชั้นเดียว หรือ Single lens ที่ตัดปัญหาเรื่องภาพบิดเบือนบริเวณขอบเลนส์แว่นตา (Distortion) ให้หมดไปค่ะ 

ข้อดีของเลนส์

  • เลนส์เป็นแบบชนิด Dubble Aspheric 360 องศา มีการขัดทั้งหมด 8 แนวแกน 

  • มีการผลิตเลนส์ ที่อ้างอิงถึงกรอบที่คุณลูกค้าเลือกไว้ โดยนำขนาดของกรอบแว่นตาส่งไปที่ทางบริษัท เพื่อทำการผลิตเลนส์โดยเฉพาะ ให้สอดคล้องกับขนาดของกรอบแว่น เมื่อมองผ่านเลนส์จะเห็นภาพคมชัดทุกจุดบนแว่นตา โดยให้ค่าสายตาที่ชัดที่สุดทั้งแผ่นเลนส์และลดภาพบิดเบือน (Distortion)

  • เป็นเลนส์ที่มีความเฉพาะบุคคล โดยการวัดค่าพารามิเตอร์ ความโค้ง ความเท ความห่าง ของหน้าแว่น เพื่อให้เกิดความสบายตา ใช้งานปรับตัวง่าย

  • สามารถเพิ่มวัดความ Sensitive เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลได้


จากข้อดีทั้งหมดของเลนส์ Nikon SeeMax Infinite คุณหมอจึงแนะนำเลนส์สายตารุ่นนี้ให้กับคุณเพาวิทูค่ะ ด้วยคุณสมบัติต่างๆของเลนส์ชนิดนี้ จะตัดปัญหาเรื่องการสวมใส่แว่นแล้วไม่สบายตาที่เกิดจากภาพบิดเบือนบริเวณขอบของเลนส์แว่น และเลนส์ชนิดนี้ยังเทียบเท่าเสมือนกับว่าเราสวมใส่คอนแทคเลนส์อีกด้วย จึงเหมาะกับคุณเพาวิทูมากๆ ค่ะ 

กรอบแว่น IC Berlin

เนื่องจากการตัดเลนส์ชนิดนี้ต้องให้ความสำคัญกับกรอบแว่นตา เพื่อการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้สอดคล้องกับเลนส์ คุณลูกค้าจึงเลือกกรอบแว่นตายี่ห้อ IC Berlin แบรนด์ดังจากประเทศเยอรมัน ที่มีเนื้อวัสดุเดียวกับเครื่องมือแพทย์ (Stainless Steel)

มีข้อดีในการลดการเกิดการระคายเคืองนอกจากนี้ยังมีการดีไซน์กรอบแว่นตาที่ไม่มีน๊อต ตัดปัญหาเรื่องน๊อตหลุด น๊อตหาย ทำให้กรอบแว่นมีความแข็งแรง แตกหักยาก นอกจากนี้ยังมีความทนทานที่สุดของทางร้าน ทำให้คุณลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานหลายปีเลยค่ะ

สรุป

จากข้อดีทั้งหมดของเลนส์ Nikon SeeMax Infinite คุณหมอจึงแนะนำเลนส์สายตารุ่นนี้ให้กับคุณเพาวิทูค่ะ ด้วยคุณสมบัติต่างๆของเลนส์ชนิดนี้ จะตัดปัญหาเรื่องการสวมใส่แว่นแล้วไม่สบายตาที่เกิดจากภาพบิดเบือนบริเวณขอบของเลนส์แว่นจึงเหมาะกับคุณเพาวิทูมากๆ ค่ะ 

MATTAYA CLINIC & BE MY GLASSES ขอขอบคุณ คุณเพาวิทูที่ไว้วางใจให้ทางเราดูแลค่ะ